Beste mensen,

Wij zijn een nog jonge stichting in Gaasperdam en we maken ons hard voor het behoud en de versterking van de natuur in Gaasperdam. dat doen we met name door de lobby voor de onderdelen van het beschermde NatuurNetwerkNederland - de ecologische hoofdstructuur- vooral het mogelijk bijsturen van het voor mens en natuur rampzalige Toekomstplan Gaasperplas. Daarnaast liggen er -door covid gedwarsboomde- plannen voor bijvoorbeeld natuureducatie, groencursussen en samenwerking met andere groene clubs in zuidoost.

Graag worden wij toegevoegd op de site en krijgen wij de mogelijkheid om ons voor te stellen en mogelijk zelf ook bijdragen te leveren.

Met vriendelijke groet namens het bestuur van ZoGroen,

Marleen Helleman

PS Wij bedienen alle zuidooster postcodes, maar wonen zelf in 1106, 1107 en 1108

--

Stichting ZOgroen
Zuidoost Groenbewust
Liendenhof 10
1108 GX Amsterdam

Marleen Helleman, secretaris
Tom Biesma, penningmeester
Gerard Korthof, voorzitter

Website: https://zogroen.org

Login om te antwoorden