• Op de website van ZO City worden geen adressen geplaatst.
 • In Holendrecht West staan woningen leeg vanwege groot onderhoud.
 • De 1e vrijdag van de maand vindt in de Groene Hub in Holendrecht het Repair CafĂ© plaats.
 • De informatieborden waar het GOGD belangstelling voor heeft, laten op zich wachten.
 • Wij gaan informeren waar Hart voor de K-buurt het geld, dat zij ontvangen hebben,  aan besteed heeft.
 • Over de buurtbudgetten is nog veel onduidelijkheid. Mogelijk wordt er dit jaar nog mee gestart.
 • Driemond valt met ingang van 24 maart 2022 onder Weesp.
 • Nellestein heeft geen bewonersplatform en de BV Nellestein staat op springen. Het bestuur treedt af en er hebben zich nog geen nieuwe kandidaat bestuursleden gemeld. In december is hun ledenvergadering.
  Nellestein bestond onlangs 40; dit is gevierd. Er is een jubileumboek verschenen.
 • Stichting BPReigersbos heeft haar eerste vergadering gehad.
 • In Reigersbos is een WhattsAPP groep opgericht.
  Bezoek de website van BPR: www.bewonersreigersbos.nl
 • Er zijn bijeenkomsten vanuit de gemeente over de windmolens. Deze bijeenkomsten zijn enkel bij te wonen als je al ingetekend hebt.
 • De onderdoorgangen in Holendrecht worden beschilderd. Dit project is betaald door Stadgenoot.
 • Rhenenhof verdwijnt in zijn geheel. Hiervoor in de plaats komen nieuwe woningen.
 • Tegenover winkelcentrum Holendrecht komen winkels. Op de plaats van de Groene Hub komt een school.
 • In Gein komt zowel in Gein 1 als Gein 2 een AED te hangen die 24/7 toegankelijk is. Elk deel van Gein is dan voorzien van een AED.
 • Op 14 november wordt een begin gemaakt met het realiseren van de boomgaard langs de Gaasperzoom ter hoogte van Gein 4.
 • Het GOGD heeft een sessie gehad met Lenny Bijker van Stichting Woon om ons inzicht te verschaffen over onze mogelijkheden. De participanten in het GOGD zijn allen al actief in hun buurt als vrijwilliger.
Login om te antwoorden