• 25 september werd in Holendrecht een burendag georganiseerd.
 • Onderdoorgangen in Holendrecht worden geschilderd.
 • William Clappers en Jan van der Vis hebben op 26 augustus een koninklijke onderscheiding ontvangen en zijn hier dankbaar voor.
 • Bewoners Platform Reigersbos is sinds 8 september een stichting.
 • Het eindresultaat van het Masterplan wordt eind van het jaar aan de bewoners gepresenteerd.
 • In Reigersbos komt een prikunit op het Renooiplein en mogelijk een tijdelijk prikpunt in de Kazerne.
 • De AED voor Gein 1 is gerealiseerd. Er wordt nu een plaats gezocht waar hij aan de muur bevestigd kan worden
 • Wij gaan de stadsdeelcommissieleden benaderen.
 • Het GOGD gaat samenwerken met Stichting Woon. Deze stichting is onafhankelijk.
 • De verschillende buurten in Gaasperdam krijgen een andere gebiedsmakelaar. Dit naar aanleiding van het feit dat Mildred Alexander van Holendrecht met pensioen gaat.
  Mildred: geniet van je pensioen en bedankt voor hetgeen je voor Holendrecht hebt gedaan.
 • Bij het organiseren van evenementen in Holendrecht-West (voor kinderen) wordt de laagbouw in Holendrecht-Oost vaak vergeten mee te nemen in de uitnodigingen.
 • Op de eerste vrijdag van de maand vindt voortaan een Repair CafĂ© plaats in de Groene Hub van 15:00 tot 18:00 uur.
 • Tegenwoordig worden er woningen verhuurd in Holendrecht-Oost voor vakantie doeleinden.
 • In Gein 4 krijgen de woningen van Vesteda (huurwoningen in het duurdere segment) gratis zonnepanelen.
 • GeinDoet heeft tijdens de landelijke schoonmaakdag veel afval opgehaald.
 • De platforms zijn niet goed ingelicht door de gemeente over het vertrek van Jakob Wedemeijer naar de centrale stad.
  Wij moesten de informatie via Facebook vernemen
 • De volgende vergadering van het GOGD zal plaatsvinden op dinsdagavond 2 november om 19:30 uur.
  Plaats nader overeen te komen.
  Het staat iedereen vrij om ons te benaderen, bijvoorbeeld agenda onderwerpen in te dienen of informatie te vragen

Astrid Roijen, notuliste

Login om te antwoorden