GOGD Overleg met Tanja Jadnanansing en Marcella Oviedo Nunez

Datum: 14-06-2021
Tijd: 15:30 -16:00 uur

Locatie: Teams

Agenda

 1. Opening, vaststellen agenda en korte kennismakingsronde
 2. Mededelingen
 3. Notulen vergadering 01-06-2021
 4. Overleg met Tanja en Marcella
  • Er zijn verschillende platforms in Zuidoost, hoe kunnen zij verbinding zoeken met elkaar?
  • Met welke onderwerpen gaat het GOGD zich bezig houden? Afval en Democratisering staan op ons wensenlijstje.
  • Welke communicatiemiddelen hebben wij tot onze beschikking? Onze website en mogelijk iets op papier (krant van de gemeente)?
  • Kunnen er op gebiedsniveau allianties gevormd worden?
  • Doel van het GOGD (visie, missie)
  • Krijgen wij, het GOGD, beschikking over een buurtbudget om onze doelen te verwezenlijken?
 5. GOGD; kiezen van een voorzitter. Blijven wij informeel of worden wij een stichting?/li>
 6. Rondvraag
 7. Datum volgende vergadering en afsluiting
Login om te antwoorden