Agenda GOGD 28-10-2020

Plaats: via Zoom

  1. Opening en vaststellen agenda
    Kennismaking met Femke de Gruijter
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Notulen 07-10-2020
  4. Actiepuntenlijst 07-10-2020
  5. Met welke onderwerpen gaan wij ons bezig houden? Wat zijn onze speerpunten?
  6. Taakverdeling: wie doet wat?
  7. WVTTK-rondvraag
  8. Datum volgende vergadering en afsluiting
Login om te antwoorden