Tijd: 19:30 uur

Plaats: Teams: Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen en actiepuntenlijst 29-06-2021
 4. Michel Idsinga
 5. Adviesaanvraag Beleidskader Participatie
 6. Lijst van organisaties en vrijwilligers die actief zijn inGaaspe rdam
 7. Onze speerpunten n.a.v. het Masterplan ZO
 8. GOGD of andere naam?
 9. Nieuws uit de wijken - Toename geweldsincidenten Gaasperdam?
 10. WVTTK-rondvraag
 11. volgende vergadering en afsluiting
Login om te antwoorden