Tijd: 19:30 uur

Plaats: Teams: Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen en actiepuntenlijst 29-06-2021
 4. Michel Idsinga
 5. Adviesaanvraag Beleidskader Participatie
 6. Lijst van organisaties en vrijwilligers die actief zijn inGaaspe rdam
 7. Onze speerpunten n.a.v. het Masterplan ZO
 8. GOGD of andere naam?
 9. Nieuws uit de wijken - Toename geweldsincidenten Gaasperdam?
 10. WVTTK-rondvraag
 11. volgende vergadering en afsluiting
Login om te antwoorden

Agenda GOGD 28-10-2020

Plaats: via Zoom

 1. Opening en vaststellen agenda
  Kennismaking met Femke de Gruijter
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen 07-10-2020
 4. Actiepuntenlijst 07-10-2020
 5. Met welke onderwerpen gaan wij ons bezig houden? Wat zijn onze speerpunten?
 6. Taakverdeling: wie doet wat?
 7. WVTTK-rondvraag
 8. Datum volgende vergadering en afsluiting
Login om te antwoorden

GOGD Overleg met Tanja Jadnanansing en Marcella Oviedo Nunez

Datum: 14-06-2021
Tijd: 15:30 -16:00 uur

Locatie: Teams

Agenda

 1. Opening, vaststellen agenda en korte kennismakingsronde
 2. Mededelingen
 3. Notulen vergadering 01-06-2021
 4. Overleg met Tanja en Marcella
  • Er zijn verschillende platforms in Zuidoost, hoe kunnen zij verbinding zoeken met elkaar?
  • Met welke onderwerpen gaat het GOGD zich bezig houden? Afval en Democratisering staan op ons wensenlijstje.
  • Welke communicatiemiddelen hebben wij tot onze beschikking? Onze website en mogelijk iets op papier (krant van de gemeente)?
  • Kunnen er op gebiedsniveau allianties gevormd worden?
  • Doel van het GOGD (visie, missie)
  • Krijgen wij, het GOGD, beschikking over een buurtbudget om onze doelen te verwezenlijken?
 5. GOGD; kiezen van een voorzitter. Blijven wij informeel of worden wij een stichting?/li>
 6. Rondvraag
 7. Datum volgende vergadering en afsluiting
Login om te antwoorden

Agenda GOGD

Datum: 7-10-2020

Tijd: 19:00 uur

Plaats: de Groene Hub, Holendrechtplein 44

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen 07-08-2020
 4. Focusopgaven uitwerken voor Gaasperdam
 5. Buurtplan maken. Waar kan het buurtbudget aan besteed worden?
 6. Welke communicatievormen willen wij hebben en hoe gaan wij dat realiseren? Folders, krantje, nieuwsbrief (fysiek en online) en website.
 7. WVTTK – Rondvraag
 8. Datum volgende vergadering
 9. Afsluiting
Login om te antwoorden