Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost heeft op dinsdag 17 december 2019 het Gebiedsplan Gaasperdam, Driemond 2020 vastgesteld.

Doorlopend spreken medewerkers van het stadsdeel met bewoners, ondernemers en andere partners. Die gesprekken leiden niet alleen tot allerlei activiteiten en beleid, maar ook tot de gebiedsagenda en het jaarlijkse gebiedsplan. Dat is een continu proces.

In Gaasperdam en Driemond staan tot 2022 de volgende prioriteiten centraal:

 • In 20222 zijn de ontwikkelingskansen jeugd verbeterd
 • In 2022 is de armoede verminderd
 • In 2022 is het woonklimaat verbeterd
 • Bevorderen fysieke en mentale gezondheid
 • In 2022 is er meer bewonersparticipatie en sociale cohesie
 • In 2022 is de omgeving duurzamer en is er meer oog voor (eigen) cultuur

In het gebiedsplan 2020 staan de focusopgaven voor dat jaar. Dat zijn de thema’s waar extra aandacht naar toe gaat

 1. Verbeteren leefbaarheid Nellestein
 2. Versterken participatie Driemond
 3. Versterken leefbaarheid en veiligheid in en rondom winkelcentrum Gein
 4. Verbeteren toegankelijkheid sociale basis door inzet informele netwerken
 5. Activering
 6. Kansengelijkheid jeugd (0-32 jaar)

Gebiedsplan

Meer informatie

Heeft u vragen over het gebiedsplan of heeft u zelf misschien een goed idee voor een betere buurt? Neem dan contact op met de gebiedsmakelaar in uw buurt.

Gebiedsgericht werken

De gemeente Amsterdam werkt vanuit de opgaven, kansen en signalen van een gebied. Dit doen we onder andere aan de hand van een gebiedscyclus. De cyclus bestaat uit vier stappen, die we samen doorlopen. Het omvat per gebied een gebiedsagenda (1 keer per 4 jaar), gebiedsanalyse (1 keer per 4 jaar), een gebiedsplan (jaarlijks) en een gebiedsmonitor (jaarlijks 2 keer). Kijk voor meer informatie op de pagina van de gebiedscyclus.

Login om te antwoorden