• Tegengaan kansenongelijkheid jeugd

focus op  onderwijs, sociaal-emotionele ontwikkeling / identiteitsvorming , arbeid, wonen, cultuur en samenleving

 • Onderwijs
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Identiteitsvorming
 • Arbeid
 • Wonen
 • Cultuur en samenleving
 • Voorzieningen (Fysiek) in relatie tot vrijetijdsbesteding in de openbare ruimte
 • Kwaliteitsimpuls van de openbare ruimte :

     de openbare ruimte is Schoon Heel en Veilig

 • Openbare ruimte (onderhoud, aanpassingen en (speel) voorzieningen- Generieke opgave spelen 
 • Wonen-
 • Allianties op verschillende niveaus (socialpact)
 • Werk en inkomen
 • Sociale revitalisatie focusgebieden

    Gein, Reigersbos, Holendrecht en Nellestein

focus op taal, opleiding en onderwijs, werkgelegenheid (1000     banenplan), participatie , opvoeding en gezondheid

 • Het is noodzakelijk binnen de informele netwerken samenwerkingsverbanden te aan te jagen en te versterken,
 • De sociale basis meer verbinden met de informele netwerken
 • Blijven inzetten op de bestaande pilots zoals nu met de leegstaande schoolgebouwen in Holendrecht..
 • Tegengaan kansenongelijkheid: versterken arbeidsmarkt en (Lokaal) ondernemerschap
 • Het categoriseren van de groep Zzp’ers in het gebied en op basis daarvan kijken welke kansen en mogelijkheden haalbaar zijn,
 • Revitalisering van het winkelgebieden, zie opgave
 • Aandacht voor upgrading en (her) branchering van de winkelgebieden en de markt in reigersbos.
 • Versterken kunst en cultuuraanbod
 • Aansluiting bij bestaande stedelijke en landelijke beleid aangaande kunst en cultuurprogramma’s,
 • Meer aandacht voor kunstenaars en cultuurmakers uit het gebied en deze faciliteren,
 • Gaasperplaspark krijgt stedelijke allure en mogelijkheid voor duurzaamheid.
 • Bevorderen democratisering , participatie en inclusiviteit

 

 • Meer regie bewoners in besluitvormingsprocessen m.b.t. hun woon- en leefomgeving
 • Bewoners basiskaders bieden m.b.t. besluitvormingsprocessen (bijv. buurtbudgetten)
 • Bewonersparticipatie en inclusiviteit moet leiden tot versterken sociale cohesie.
 • Doorontwikkelen van de groene hub
 • Ondersteuning op woningmarkt door o.a. een wooncarrière binnen zuidoost te stimuleren
 • Inzet Co Force op stimuleren duurzaamheidsinitiatieven van bewoners.
 • Aandacht Ouderenhuisvesting
 • Het komen tot gezamenlijke ambities met corporaties en marktpartijen

 

Login om te antwoorden