• Tegengaan kansenongelijkheid jeugd

focus op  onderwijs, sociaal-emotionele ontwikkeling / identiteitsvorming , arbeid, wonen, cultuur en samenleving

 • Onderwijs
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Identiteitsvorming
 • Arbeid
 • Wonen
 • Cultuur en samenleving
 • Voorzieningen (Fysiek) in relatie tot vrijetijdsbesteding in de openbare ruimte
 • Kwaliteitsimpuls van de openbare ruimte :

     de openbare ruimte is Schoon Heel en Veilig

 • Openbare ruimte (onderhoud, aanpassingen en (speel) voorzieningen- Generieke opgave spelen 
 • Wonen-
 • Allianties op verschillende niveaus (socialpact)
 • Werk en inkomen
 • Sociale revitalisatie focusgebieden

    Gein, Reigersbos, Holendrecht en Nellestein

focus op taal, opleiding en onderwijs, werkgelegenheid (1000     banenplan), participatie , opvoeding en gezondheid

 • Het is noodzakelijk binnen de informele netwerken samenwerkingsverbanden te aan te jagen en te versterken,
 • De sociale basis meer verbinden met de informele netwerken
 • Blijven inzetten op de bestaande pilots zoals nu met de leegstaande schoolgebouwen in Holendrecht..
 • Tegengaan kansenongelijkheid: versterken arbeidsmarkt en (Lokaal) ondernemerschap
 • Het categoriseren van de groep Zzp’ers in het gebied en op basis daarvan kijken welke kansen en mogelijkheden haalbaar zijn,
 • Revitalisering van het winkelgebieden, zie opgave
 • Aandacht voor upgrading en (her) branchering van de winkelgebieden en de markt in reigersbos.
 • Versterken kunst en cultuuraanbod
 • Aansluiting bij bestaande stedelijke en landelijke beleid aangaande kunst en cultuurprogramma’s,
 • Meer aandacht voor kunstenaars en cultuurmakers uit het gebied en deze faciliteren,
 • Gaasperplaspark krijgt stedelijke allure en mogelijkheid voor duurzaamheid.
 • Bevorderen democratisering , participatie en inclusiviteit

 

 • Meer regie bewoners in besluitvormingsprocessen m.b.t. hun woon- en leefomgeving
 • Bewoners basiskaders bieden m.b.t. besluitvormingsprocessen (bijv. buurtbudgetten)
 • Bewonersparticipatie en inclusiviteit moet leiden tot versterken sociale cohesie.
 • Doorontwikkelen van de groene hub
 • Ondersteuning op woningmarkt door o.a. een wooncarrière binnen zuidoost te stimuleren
 • Inzet Co Force op stimuleren duurzaamheidsinitiatieven van bewoners.
 • Aandacht Ouderenhuisvesting
 • Het komen tot gezamenlijke ambities met corporaties en marktpartijen

 

Login om te antwoorden

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost heeft op dinsdag 17 december 2019 het Gebiedsplan Gaasperdam, Driemond 2020 vastgesteld.

Doorlopend spreken medewerkers van het stadsdeel met bewoners, ondernemers en andere partners. Die gesprekken leiden niet alleen tot allerlei activiteiten en beleid, maar ook tot de gebiedsagenda en het jaarlijkse gebiedsplan. Dat is een continu proces.

Login om te antwoorden

Subcategorieën